+31 318 826 841
24/7 Online Support
Je winkelwagen is leeg.

FAQ

WAT MAG IK MET EEN FOTO?

Vaak wordt gedacht dat als je een foto of digitaal beeld koopt, dat je ermee kan doen wat je wilt, zeker wanneer je er zelf opstaat. Je hebt de foto immers 'gekocht'... Die gedachte is niet juist. Op foto's gelden regels en wetten (auteursrecht), wat onder andere inhoud dat de maker het auteursrecht heeft, zelfs als u het beeld 'koopt'. Echter feitelijk koopt u niet het beeld maar u koopt een licentie om het beeld onder voorwaarden te mogen gebruiken. 

Dat is ook het geval op het moment dat u een foto van het ADH Sportfoto licenseert. U neemt bij ADH Sportfoto een licentie af voor het gebruik van een foto. Die licentie regelt waar u de foto mag gebruiken, voor hoe lang en in welke context. U sluit deze licentie af bij de aankoop van een losse foto.

Een sportfoto kunt u gebruiken in een sportcontext. Gebruik van een sportfoto in een context waar deze overduidelijk niet voor is bedoeld is niet zonder meer toegestaan. Een sportfoto mag u niet in een commerciële context gebruiken tenzij u hiervoor expliciet toestemming heeft gekregen van ADH Sportfoto. Ook is bewerking van de foto niet toegestaan zonder toestemming.

Als op de foto's personen staan afgebeeld die door hun populariteit geld verdienen zoals bekende topsporters en artiesten, dan kan portretrecht van toepassing zijn. Bij gebruik, anders dan editoriaal, is ook toestemming van deze afgebeelde persoon nodig. U bent zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van de geportretteerde persoon of personen indien portretrecht van toepassing is. Realiseert u zich dat voor de afgebeelde personen de context van groot belang kan zijn. 

De licentie die u afsluit voor een Rights Managed (RM) foto is voor éénmalig gebruik, tenzij u andere afspraken heeft met ADH Sportfoto. U mag de foto na publicatie niet opslaan in uw eigen systeem en dient te worden gewist. Als u de foto nog eens wilt gebruiken dan dient u een nieuwe licentie af te nemen. U kunt dit doen door de foto opnieuw te downloaden.


LICENTIEMODELLEN

ADH Sportfoto biedt u drie types licentiemodellen

1. PARTICULIER
Particulier gebruik houdt in dat een licentie wordt verleend voor uitsluitend privégebruik. Je mag de foto niet voor andere doeleinden gebruiken. Je betaalt de licentie één keer en je kunt de foto tijdloos gebruiken. De foto wordt aangeboden in twee resoluties, 800 pix en 1200 pix (langste zijde).

2. RIGHTS MANAGED (RM)
Rights Rights Managed is een licentie bestemd voor de media (editorial gebruik) en is beperkt tot het specifieke gebruik zoals medium, plaatsing, oplage, grootte van de foto, de tijdsduur en de regio. De prijs is gebaseerd op genoemde factoren (als basis geldt de licentie voor eenmalig gebruik).

3. ROYALTY FREE (RF)
Royalty Free is een licentie bestemd voor de media en geeft het onbeperkte recht op redactioneel en tijdloos gebruik. Royalty Free betekent niet dat er geen kosten zijn verbonden aan de licentie. Royalty Free betekent dat de licentierechten maar één keer worden betaald en dat er géén royalty's meer verschuldigd zijn wanneer de foto opnieuw gebruikt wordt. De foto mag echter niet in een negatieve of schadelijke context worden gebruikt. Dat geldt overigens voor al onze foto's.

Tenzij anders overeengekomen, zijn bovenstaande licentiemodellen niet exclusief. Dit betekent dat ADH Sportfoto dezelfde foto in licentie kan geven aan andere klanten.

Indien nodig kunnen wij u helpen met een Model Release (MR). 

 


Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij ADH Sportfoto. Algemene Voorwaarden zijn van toepassing.